ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР НА OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION - ПРОДУКТИ ЗА ИНДУСТРИАЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

sofia@sitel-ltd.com

Пазарска кошница

0 Продукт(и)  - 0.00 лв
 • Честотни регулатори OMRON Q2V до 30 kW

  Висок клас - векторен контрол - вграден EMC филтър!Разгледай >>
 • Най-тънките индустриални релета G2RV-SR

  Вече с 25% по-малки и вградена LED индикация в цокълаРазгледай >>
 • ИМПУЛСНИ ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ

  Тип книга, компактни, защитени. Отстъпка за количество S8VK - 24DCРазгледай >>
 • Терморегулатори E5CC, термосензори и SSR релета

  едни от най-разпространените моделиРазгледай >>
 • Честотни регулатори OMRON Q2A

  за големи мощности до 355kWРазгледай >>
 • ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ДАТЧИЦИ

  цилиндрични, правоъгълни, светлинни влакна при ограничено пространство и др.Разгледай >>
 • ПРОГРАМИРУЕМИ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕРИ

  Разгледай >>

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на "СИТЕЛ" ЕООД за ползване и пазаруване през сайта и интернет магазин www. sitel-ltd.com


   Общите условия за пазаруване по електронен път регламентират отношенията между ''СИТЕЛ'' ЕООД  наричан по-долу "Доставчик" и лицата ползващи сайта и интернет магазина наричани по-долу "Потребител", на/от сайт и интернет магазин www. sitel-ltd.com наричан по-долу ''Сайт'' са приети въз основа на закона за задълженията и договорите и търговския закон.

  При посещение, разглеждане или използване на Сайта на Доставчика, Вие недвусмислено заявявате, че разбирате и безусловно приемате посочените в него както права, така и задължения като правна равностойност на подписан между страните писмен договор. По този начин приемате, и се съгласявате да изпълнявате стриктно по смисъла на закона условията по този договор. Доставчика си запазва законното правото да променя настоящите условия по всяко време и по всякакъв повод съобразявайки се с правните и етични разпоредби и норми. Ако и след извършените промени Вие продължавате да разглеждате и използвате Сайта на Доставчика това се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор.

1.    Предмет на Общите условия


Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „СИТЕЛ” ЕООД предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www. sitel-ltd.com. 


(1) Общите условия са публикувани на видно и леснодостъпно място в Сайта на Доставчика за да може Потребителя да се запознае с тях.

(2) Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Доставчика  предоставя услуги и продукти на потребителите чрез Сайта си.  Потребителя изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на Сайта.

(3) Потребителя може да получава информация за новите стоки и артикули публикувани в Сайта на Доставчика.

(4) Потребителя може свободно и безплатно да преглежда в Сайта стоките, характеристиките им, цените и условията за пазаруване както и условията за доставка.

(5) Потребителя има възможност като Потребител да сключва договори за покупко-продажба, доставка на стоки и артикули от Сайта.

(6) Стоките и артикулите в Сайта на Доставчика следва да бъдат закупени от потребителите на обявените в съответната валута цени с включено ДДС и без включена цена за доставка и при настоящите условия.

(7) Цените по ал. 6 не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Потребителя в допълнение към посочените цени по тарифи на ангажираната с това транспортна компания, освен изрично упоменатите в Сайта промоции за отбив от цената или безплатна доставка.

(8) Приемането на настоящите общи условия от Потребителите на Сайта е задължително условие за сключване на договор за покупко-продажбата на стоки между Доставчика и Потребителя.

(9) Потребителите имат възможност да се информират за правата произтичащи от закона чрез предоставената в Сайта информация на Доставчика.

(10) Доставчика гарантира правата на Потребителите предвидени от закона и след закупуване на стока от Сайта въз основа на потребителското и търговското право, добрата практика и добросъвестността.

2.    Регистрация

Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Купуването и поръчката стават чрез преминаването на 6 основни стъпки. Необходимо е попълването на форма в стъпка 2, в която се посочват коректни данни, необходими за издаването на фактура и за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.

3.    Съгласие

С натискане на бутона „Потвърждение на поръчката” Потребителят извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

При възникнал спор, кое лице е извършило електронно изявление за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока
 
4.    Условия за поръчка на стоки

    Поръчка

Доставката на стоки от онлайн магазина става след коректно попълнена форма от клиента в стъпка 2  и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение на имейл, че е приета.

Автоматично генерирания от системата служебен номер за поръчка не гарантира нейната наличност на склад. Наличността на стоката към момента на обработка на поръчките от оператор се потвърждава от Доставчика по телефон или имейл. Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчка и доставка в случай, че наличността се е изчерпала или стоката е била предназначена за доставка на по-рано обработени поръчки през системата на онлайн магазина.

    Потвърждение и изпълнение на поръчки

Доставчикът задължително потвърждава по имейл или телефон всяка поръчка, направена от Потребителя  с цел сключване на договор от разстояние. В началото на разговора дежурния оператор ще се представи на потребителя с името/наименованието си или  – името/наименованието на лицето, от чието име извършва обаждането, както и търговската цел на обаждането (Чл. 49. от ЗЗП(Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (6)

Доставчикът  си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през Сайта, ако попълнените данни на клиента не са валидни. Доставчикът е задължен да уведомява клиента за това на предоставения за връзка имейл или телефон.

Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчка и доставка в случай, че наличността се е изчерпала или стоката е била предназначена за доставка на по-рано обработени поръчки през системата на онлайн магазина.

Доставчикът има право да откаже поръчка при установен неоторизиран достъп в системата на онлайн магазина, технически проблем или техническа грешка при въвеждане на информацията за продукта - цена (по-ниска с 25 на сто от пазарните за съответния вид стока или при несъответствие за обявени на сайта промоции и намаления за дадения вид стока), описание на продукта, характеристики на продукта.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 15:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 15:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.
Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор.

    Плащане

Онлайн магазина www. sitel-ltd.com предлага плащане с наложен платеж (НП), чрез Пощенски Паричен Превод (ППП). Куриерът доставя пратката и издава разписка (бележка) за ППП, която е необходимо да бъде прикрепена към фактурата на СИТЕЛ ЕООД. Клиентът заплаща сумата в брой, а куриерът превежда сумата по банкова сметка на СИТЕЛ ЕООД. На страницата за поръчка в Метод за плащане - стъпка 5, автоматично е зададено плащането с наложен платеж - ППП - (Offline Payment). При този метод на плащане СИТЕЛ ЕООД изпраща пратката стандартно с куриер СПИДИ, поради сключен договор за ППП. Може също да посочите и куриер ЕКОНТ. При избран куриер, различен от СПИДИ и ЕКОНТ при плащане в брой с НП-ППП, СИТЕЛ ЕООД няма да може да използва друг куриер, тъй като той може да не е лицензиран по ЗПУПС и да няма договор със СИТЕЛ ЕООД, тогава ще получите пратката по СПИДИ. При авансово плащане по банка може да изберете и други куриерски фирми.

За неналични на склад стоки начинът на плащане ще бъде допълнително уговорен.

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката при нейната доставка. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, която клиентът има право да приеме или да откаже.

Възможно е плащане по банков път преди доставка на стоката. Доставчикът (електронният магазин) ще издаде проформа фактура с поръчаните продукти и ще я изпрати на посочения имейл на Потребителя. След плащане ще бъде издадена оригинална фактура и ще бъде доставена със стоката до 1-2 работни дни за наличните продукти. При този метод на плащане може да посочите куриер, различен от стандартния - СПИДИ.
  
5.    Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на налични на склад стоки, поръчани през интернет магазина www. sitel-ltd.com, е 1-2 работни дни.

За продукти, неналични в България, но налични в централния европейски склад на фирмата производител, доставката е до 5-10 работни дни, което ще бъде допълнително уточнено. В случаите, когато даден продукт не е наличен и в Европа, Доставчикът ще провери срока на производителя и ще се свърже с Потребителя, за да го уведоми за конкретния срок на доставка. В този случай Потребителя има право да откаже или да приеме съответната доставка.
В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на www. sitel-ltd.com е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

Стоките се доставят чрез куриерска фирма "Спиди" АД. Потребителят има право да избере друга куриерска фирма (само при избран метод за плащане по банков път) или да посочи куриерски офис до поискване.
В случай, че не бъде посочен куриерски офис, стоките се изпращат на адрес за доставка (който може да бъде различен от адреса на фирмата за фактура).

6. Условия за връщане на закупена стока

Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.

За да упражни правото си на отказ, Потребителя следва да уведоми Доставчика за имената си, актуален  адрес и ако има такива, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление. Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

Връщането се допуска при следните условия:

 • Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на емейл или устно чрез обаждане, в срок не по-дълъг от 14 дни след покупката
 • Стоката е в добър търговски вид - оригинална опаковка (без допълнителни надписи, лепенки върху оригиналната опаковка на продуктите или каквото и да е нарушение на търговския вид на стоката), с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от www. sitel-ltd.com – фактура (ако е издадена такава), касов бон


www. sitel-ltd.com си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Извадка от Закона за защита на потребителите
Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано от датата на:
1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки;
2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги.
...
(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 1. ДАННИ ЗА „СИТЕЛ” ЕООД
  Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
  7.1. Наименование на Доставчика: „СИТЕЛ” ЕООД
  7.2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Плевен, бул. „Русе” № 37А
  7.3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София,  бул. „Цариградско шосе” № 113А, ет. 3, офис 5 в печатница Лито Балкан
  7.4. Данни за кореспонденция: България, гр. София,  бул. „Цариградско шосе” № 113А, ет. 3, офис 5 в печатница Лито Балкан, еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. (02) 975 2282, Моб. (+359) 0888-805-225
  7.5. Вписване в публични регистри: ЕИК 114684972 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)
  7.6 Надзорни органи:
  A. Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
  тел.: (02) 91-53-518
  Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Уеб сайт: www.cpdp.bg
  B. Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg
  C. Комисия за защита на конкуренцията
  България
  София 1000, бул. "Витоша" №18
  Телефон: (02) 935 61 13
  Факс: (02) 980 73 15
  Уеб сайт: www.cpc.bg
  8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 114684972.

С новата ни политика за защита на личните данни, съгласно GDPR, която влиза в сила от 25.05.2018г. може да се запознаете от тук